WENTYLACJA

montaż i doradztwo


WENTYLACJA

Świeże powietrze w pomieszczeniu

Wentylacja jest to wymuszona cyrkulacja powietrza pomiędzy pomieszczeniami wewnątrz budynków z przestrzenią zewnętrzną. Ma ona za zadanie wymianę „zużytego” powietrza na świeże. Dlatego też instalacja wentylacji powinna być tak zaprojektowana i wykonana by zapewnić odpowiednie warunki termiczne, wilgotnościowe oraz higieniczne zgodne z przeznaczeniem pomieszczeń dla których jest wykonana.

Każdy projekt instalacji wentylacji należy wykonać zgodnie z określonymi normami i standardami dla danego sektora budownictwa oraz dalszych prac instalacyjnych.

Instalacja w budynkach komercyjnych musi spełniać wymagania normy PM-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej uchwalona w dniu 8 lutego 2000 z późniejszymi zmianami.

Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w miejscach użyteczności publicznej jak i biurach są centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne. Dobiera się je na podstawie szacowanej liczby użytkowników, powierzchni oraz komfortowych temperatur wewnątrz budynku. Nowoczesne centralne są zautomatyzowany by mogły same dobierać odpowiednie parametry, temperatury, wilgotności, stopnia zanieczyszczenia czy prędkości przepływu.

Dlatego tak ważne dla Naszej Firmy jest indywidualne podejście do każdego projektu i instalacji.